Shopping Cart

Nu ai niciun produs în coș.

Go to top
Instagram

TERMENI SI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII

Acceptarea condițiilor​

 • Pentru utilizarea acestui website și achiziționarea produselor date spre vânzare pe acest website este necesar să citiți și să acceptați termenii și condițiile de mai jos. Continuarea utilizării acestui website reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor termeni si condiții.
 • Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează.
 • Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
 • În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

CAMPANII ȘI PROMOȚII

​Campaniile și promoțiile derulate pe bruiajarts.ro nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea în prealabil a acestora.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 • Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, BRUIAJ ARTS SRL are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează cumpărătorul, un membru al familiei acestuia ori o altă persoană.
 • Scopul colectării datelor este de a putea asigura cumpărătorului serviciile bruiajarts.ro, de a asigura sprijinul privind comenzile cumpărătorului, de a aduce la cunoștiință acestuia modificările din cadrul serviciilor bruiajarts.ro și eventualele servicii noi pe care le oferă bruiajarts.ro sau partenerii acestuia.
 • Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, dar acestea sunt necesare pentru finalizarea unei comenzi.
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt publicate pe site sau în altă parte și nu sunt făcute publice. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa pe adresa de email bruiaj.arts@gmail.com.
 • Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.
 • Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
 • Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm cu privire la faptul că beneficiați de următoarele drepturi:
 • Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către BRUIAJ ARTS SRL, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, BRUIAJ ARTS SRL vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate de art. 17 din GDPR (de exemplu, în cazul în care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea etc.) puteți obține ștergerea de către BRUIAJ ARTS SRL a respectivelor date.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din GDPR (de exemplu, în cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora etc.), puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din GDPR, restricționarea prelucrării semnifică faptul că BRUIAJ ARTS SRL va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, limitându-se la a le stoca, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege (în situațiile în care prelucrarea se impune pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru). În cazul în care vă exercitați dreptul la restricționarea prelucrării, BRUIAJ ARTS SRL vă informează înainte de ridicarea acestei restricții. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din GDPR (anume numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de BRUIAJ ARTS SRL prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care să poată fi citit automat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 • Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevăzute de art. 21 din GDPR (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al BRUIAJ ARTS SRL). Dacă vă exercitați acest drept, BRUIAJ ARTS SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 • Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către BRUIAJ ARTS SRL, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă sau la instanța competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

DREPTURI DE AUTOR

Website-ul bruiajarts.ro este proprietatea exclusivă a BRUIAJ ARTS SRL, CUI 36651255.

 • Designul website-ului bruiajarts.ro textele, imaginile, fotografiile, informațiile, descrierile, produsele, serviciile, cât și alte materiale afișate și oferite de acest website sunt protejate de legile dreptului de autor, mărcii comerciale și alte legi în vigoare și nu pot fi folosite decât cu permisiunea scrisă prealabilă a proprietarului acestor materiale.
 • Folosirea fără acordul scris al proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
 • Este interzisă orice încercare de a descărca, modifica sau reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății.

 

PRODUSE

 • În procesul fotografierii produselor pot rezulta diferențe de nuanțe. Totodată, culorile și intensitatea imaginilor pot fi influențate și de monitorul sau dispozitivul de pe care sunt vizualizate.
 • Toate produsele, caracteristicile, conținutul, specificațiile și prețurile prezentate pe acest website pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.

Livrare gratuită la comenzi de peste 500 RON.

X